OHIO COLUMBUS

OCTOBER 8 TO 12

GEORGIA ATLANTA

OCTOBER 12 TO 21

OHIO COLUMBUS

OCTOBER 23 TO 31


PUERTO RICO SAN JUAN

NOVEMBER